REGULAMIN POKOI GOŚCINNYCH LAWENDA


1. Doba hotelowa rozpoczyna się od 15:00 i kończy się o 11:00.
2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w terminie 7 dni od daty rezerwacji. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
4. Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione na terenie posesji, dlatego prosimy, aby opuszczając pokój pamiętać o zamknięciu go na klucz. W przypadku zagubienia klucza do pokoju bądź wejściowego Gość uiszcza dodatkową opłatę w wysokości 50zł.
5. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie posesji do godziny 22:00.
6. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
7. Parking niestrzeżony na terenie posesji jest bezpłatny i przeznaczony tylko dla naszych Gości. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody ani znajdujące się w nich rzeczy.
8. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego miejscem oraz używania otwartego ognia.
9. Dzieci do lat 3 pobyt GRATIS przy dwóch osobach pełnopłatnych. Dla dzieci w wieku od lat 3 do 10 przewidziane są zniżki. W obu przypadkach należy udokumentować wiek dziecka.

10. Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tylko za uprzednią zgodą gospodarzy ośrodka. Zwierzęta mogą być wyprowadzane tylko na smyczy a za szkody przez nie spowodowane odpowiada materialnie ich właściciel.

11. Goście proszeni są o zachowanie porządku na terenie całej posesji jak również odpowiadają materialnie za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe z ich winy lub winy ich podopiecznych.

12. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz odtwarzania cudzych utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90. poz. 631 – tekst jednolity z późn. zm.). W szczególności zakazane jest odtwarzanie utworów mogące naruszać czyjekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub też jakiekolwiek inne działania, które mogłyby powodować po stronie właściciela ośrodka obowiązek uiszczania opłat licencyjnych z tytułu
korzystania z cudzych utworów.

13. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz odtwarzania programów telewizyjnych i radiowych oraz korzystania z radioodbiorników oraz telewizorów. Wszelkie radioodbiorniki lub telewizory znajdujące się na terenie ośrodka stanowią prywatną własność osób na stałe zamieszkujących w ośrodku, nie wchodzą one w skład oferty wynajmu pokoi i miejsc noclegowych a korzystanie z nich przez gości jest bezwzględnie zabronione.

14. W części pokoi znajdują się monitory, które wolno wykorzystywać (poprzez ich podpięcie) wyłącznie w celu zwiększenia komfortu pracy na prywatnym sprzęcie komputerowym należącym do gości korzystających z ośrodka. Korzystanie z monitorów musi odbywać się w taki sposób, aby nie naruszać zakazu określonego w pkt 13 Regulaminu.

15. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie, rekreacji i sprzyja aktywnemu wypoczynkowi dzieci.Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic lub opiekun dziecka. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych. Pełną odpowiedzialność za przebywające na placu zabaw dzieci ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.